W dniu dzisiejszym w imieniu naszej firmy Prezes Szymon Tryksza podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Porozumienie obejmuje między innymi:
  • Realizację badań mających na celu innowacje i unowocześnianie produkcji w naszej firmie.
  • Współwystępowanie w celu uzyskania funduszy na realizację projektów naukowych i badawczo-rozwojowych.
  • Organizację seminariów i konferencji naukowych oraz naukowo-technicznych oraz organizację praktyk studenckich.
Jest to kolejna lubelska uczelnia, która zdecydowała się na współpracę z naszą firmą.