Pragniemy poinformować, że w dniu 1 kwietnia podpisaliśmy umowę o wzajemnej współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

Umowa swoim zakresem obejmuje:

  1. Współpracę naukową umożliwiającą prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem infrastruktury uczelni , Grupy PGS oraz jej pracowników.
  2. Współpracę w obszarze nauki i dydaktyki, która ma na celu realizację prac dyplomowych doktoranckich, realizację praktyk i stażów studentów i pracowników Grupy PGS.
  3. Realizację badań mających na celu innowacje i unowocześnienie świadczonych przez naszą firmę usług.
  4. Realizację innych działań mających na celu usprawnienie procesów naukowych, badawczych, technologicznych, oraz produktów uczelni i Grupy PGS.

Kooperacja w takim zakresie z tak renomowaną uczelnią techniczną jak Politechnika Lubelska pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Przyczyni się do unowocześnienia świadczonych przez nas usług i wprowadzenia najnowszych technologii do naszej codziennej pracy.