Aby w coraz większym zakresie odpowiadać na potrzeby naszych klientów, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu działań doskonalących, mających na celu zwiększenie efektywności realizowanych przez nas procesów poprzez wdrożenie zasad szczupłego zarządzania.
W dniu 18 grudnia nasi pracownicy mieli okazję wziąć udział w szkoleniu informacyjnym, które poprowadził Pan dr hab. inż. Arkadiusz Gola, prof. Politechniki Lubelskiej.
Aktualnie rozpoczynamy pierwsze działania wdrożeniowe i mamy nadzieję, że już niebawem pochwalimy się pierwszymi efektami…