GRUPA PGS

Rejestracja w UDT

Na życzenie Klienta firma PGS może dokonać rejestracji w UDT wózków nowych i używanych.

Art. 5 ust.1 Ustawy O Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające Rozporządzenie w Sprawie Rodzajów Urządzeń Technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240) z dnia 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.

Ustawa ta nakłada na właścicieli wózków obowiązek rejestracji urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przestrzegania wymogów UDT w zakresie eksploatacji i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Aby zgłosić wózek widłowy do badania technicznego, należy przygotować następujące dokumenty do przekazania do UDT:

  • certyfikat CE,
  • tabela z parametrami technicznymi wózka
  • schematy instalacji: elektrycznej, hydraulicznej,
  • DTR (Dokumentacja Techniczno Ruchowa),
  • charakterystyka układu podnoszenia,
  • wniosek o przeprowadzenie badania.

Dla bezpieczeństwa operatorów najlepiej

  • korzystać z serwisu z uprawieniami do UDT,
  • szkolić operatorów wózków z uprawnień UDT,
  • zlecać konserwację sprzętu wyłącznie technikom serwisu posiadającym zaświadczenia wydane przez UDT.