SERWIS PEŁNOZAKRESOWY

Full service

Full Service obejmuje naprawy i przeglądy konserwacyjne wózków, w zakresie uzgodnionym i wynegocjowanym z klientem, w ramach stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej, której wysokość zależy od typu, rocznika oraz stanu wózka. Klient, nie jest zaskakiwany wysokością faktur za naprawy, zna ich wartość na początku, każdego miesiąca.

Po przeprowadzeniu bezpłatnego audytu i spisaniu stanu technicznego wózków klienta, ustalamy stawkę miesięcznej opłaty za dany typ wózka. W momencie podpisania umowy, przejmujemy w pełni odpowiedzialność za utrzymanie sprawności sprzętu (z wyłączeniem szkód zawinionych przez użytkownika np. upadek wózka z rampy, uderzenie o ścianę, itp.).

Stała miesięczna opłata pozwala klientowi usprawnić pracę oraz łatwo budżetować wydatki, gdyż tym sposobem, eliminuje zaskoczenie wysokimi kosztami części. Klienci, bardzo szybko przekonują się do tego rozwiązania, gdyż od pierwszego miesiąca zauważają różnicę w wysokości opłat za naprawy.